Opleiding Transport Planner - zilveren vrachtwagen Opleiding Transport Planner - vrachtwagen in regen Opleiding Transport Planner - witte vrachtwagen

De opleiding Transportplanner 

Doelstelling

Met deze opleiding "Transportplanner" wordt de basis geboden om, als (beginnend) transportplanner in de sector wegtransport, (zowel in het beroepsvervoer als eigen vervoer), die kennis en vaardigheden te verwerven die in de praktijk nodig zijn voor het uitvoeren van de functie transportplanner. 

Doelgroep

Transportplanners, assistent planners en aankomende planners die verantwoordelijk zijn of worden voor de planning van wegtransporten. De opleiding is zeer geschikt voor ex chauffeurs die in hun vak willen doorgroeien. 

Toelatingseisen

* Zeer goede beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift.
* Voor deze cursus is een vooropleiding op minimaal VMBO niveau vereist.
* Affiniteit met de sector wegtransport is een pre. 

Duur van de opleiding

De opleiding bestaat uit 11 dagen theorie van 7,5 uur. (exclusief theorie examens) 

Cursusplaats

De opleiding wordt georganiseerd te Nieuwegein. (zeer goed bereikbaar met auto en openbaar vervoer) Afhankelijk van het aantal aanmelding is het mogelijk dat de opleiding ook elders in het land van start zal gaan. 

Inhoud van de opleiding

In deze cursus worden onder andere de volgende onderwerpen behandeld:

Studiebelasting

Buiten de lestijden dient u voldoende aandacht te besteden aan het maken van opdrachten en zelfstudie. Afhankelijk van uw voorkennis en niveau dient u rekening te houden met een studiebelasting van 4 tot 8 uur per week. 

Werkwijze

Tijdens de trainingen is er voldoende ruimte tot interactie met de docent. Veelvuldig zal worden ingespeeld op de dagelijkse praktijk van de transportplanner, waarbij getracht zal worden alle vragen, onduidelijkheden en knelpunten te behandelen. Hier wordt ruim de tijd voor genomen en natuurlijk is de docent ook buiten de opleiding via mail bereikbaar. Tijdens de lessen wordt een toelichting gegeven op de verschillende onderwerpen. Tevens zullen de huiswerkopdrachten uitvoerig besproken worden. 

Examen

Ten aanzien van de productevaluatie (toetsing kennisniveau) zijn er twee schriftelijke toetsmomenten in deze opleiding. Een op de helft en de tweede aan het eind van de opleiding. De examens bestaan elk uit 15 multiple choice vragen en 3 tot 5 open vragen. U krijgt hiervoor drie uur de tijd.

Mocht het zo zijn dat u een onvoldoende haalt voor één of beide toetsen dan behoort een herexamen tot de mogelijkheden. Deze worden altijd in Haarlem afgenomen! De koste bedragen € 45 per deel. (excl. BTW)

Resultaat

Bij voldoende beoordeling van de twee theorie-examens ontvangt de deelnemer uit naam van het examenbureau het Diploma Transportplanner. Hiermee maakt u aantoonbaar dat u beschikt over de vereiste basiskennis en vaardigheden om als planner te kunnen functioneren. 

Lesmateriaal

Het benodigde cursusmateriaal bestaat uit een lesmap met kwalitatief hoogwaardige en actuele informatie. Het materiaal behoudt zeker zijn waarde als naslagwerk. Na elk leskatern is een casusboek opgenomen met praktische opdrachten waarmee u geleerd wordt de theorie toe te passen in de praktijk. Hierbij wordt u verder ondersteund door middel van een speciale site. (virtueel transportbedrijf) Een uitleg/introductie en inlogcode ontvangt u tijdens de eerste les. 

Docenten

De kwaliteit van de docenten is zeker even belangrijk als die van de opleiding zelf. Immers de manier waarop zij de lesstof overdragen en u de benodigde kennis bijbrengen en coachen tijdens de cursus is bepalend voor het succes. Daarom worden uitsluitend zeer ervaren docenten aangesteld. Het zijn zonder uitzondering praktijkmensen die beschikken over een ruime werkervaring in de sectortransport en logistiek. De docenten en instructeurs zijn zorgvuldig geselecteerd op praktijkervaring en didactische kwaliteiten. 

Vervolgopleidingen

Wilt u na deze opleiding uw kennis verder verrijken dan zijn er diverse mogelijkheden met betrekking tot: Leidinggeven en communicatie, gevaarlijke stoffen, lading zekeren, afvaltransport, digitale tachograaf, bederfelijke goederen, expediteur en diverse Arbo gerelateerde onderwerpen. 

U kunt zich online inschrijven voor deze opleiding