Opleiding Transport Planner - zilveren vrachtwagen Opleiding Transport Planner - vrachtwagen in regen Opleiding Transport Planner - witte vrachtwagen

Transportplanning en gevaarlijke stoffen

Inleiding
De Nederlandse transportbedrijven zorgen voor het vervoer goederen over de weg. Dat kunnen "gewone" transporten zijn, maar ook het vervoer van gevaarlijke stoffen. Al die transporten moeten van tevoren goed worden gepland: de juiste vervoermiddelen moeten worden geselecteerd, de laadruimte moet optimaal worden benut en de beste route moet worden uitgestippeld. Dat is het werk van de transportplanner. 

Europese wet- en regelgeving voor het vervoer van gevaarlijke stoffen over de weg is vastgelegd in het ADR. Naast de chauffeur dient dus ook het middenkader goed op de hoogte te zijn van deze complexe materie. Een vervoerder kan immers aansprakelijk worden gesteld als het transport niet vlekkeloos verloopt. Om onnodige kosten en claims te voorkomen, hebben ook leidinggevenden gespecialiseerde kennis en deskundigheid nodig.  

Taken van de transportplanner
Voor veel gevaarlijke stoffen worden er speciale eisen gesteld aan het voertuig en de standaarduitrusting. Bijvoorbeeld een open of een gesloten vrachtwagen (vervoer van gassen), vrachtwagen met oplegger, koelwagen (vervoer van klasse 4.1 of 5.2) of tankwagen.  

Bij sommige verpakkingen met chemicaliën mogen er geen goederen bovenop worden geplaatst, is samenladen verboden of is het gewicht beperkt. Voor veel gevaarlijke stoffen gelden speciale ladingsvoorschriften. En voor kleine hoeveelheden zijn bepaalde voorschriften weer niet van toepassing.

Voor het vervoer van gevaarlijke stoffen moet de chauffeur in het bezit zijn van een geldig ADR diploma. Deze is dus goed op de hoogte van de diverse voorschriften en kan de planner daarin natuurlijk adviseren. Maar dit betekent wel dat de planner zelf ook over enige basiskennis moet beschikken. Vooral bij grotere bedrijven is een collega aangesteld als veiligheidsadviseur die de planner en de chauffeurs kan ondersteunen met meer gespecificeerde kennis ten aanzien van het ADR.
Niet iedereen (bijvoorbeeld de opdrachtgever) heeft voldoende kennis van de wettelijke bepalingen, regelmatig zal het voorkomen dat de planner wordt geraadpleegd met betrekking tot de juiste implementatie van de ADR-voorschrfiten. Men verwacht van de transportplanner een gedegen advies. Tevens heeft de planner contact met gespecialiseerde controlerende instanties zoals het ILT of de douane ten aanzien van deze specifieke goederen. 

Doelstelling
Door het volgen van deze opleiding verwerft de planner voldoende basiskennis, die van belang kan zijn in de uitoefening van zijn/haar functie in samenhang met het vervoer van gevaarlijke stoffen. 

Werkwijze
Tijdens de trainingen is er voldoende ruimte tot interactie met de docent. Veelvuldig zal worden ingespeeld op de dagelijkse praktijk van de transportplanner, waarbij getracht zal worden alle vragen, onduidelijkheden en knelpunten te behandelen. Hier wordt ruim de tijd voor genomen. Tijdens de lessen wordt een toelichting gegeven op de verschillende onderwerpen. 

Lesmateriaal
In het zeer uitgebreide lesboek staan zaken die betrekking hebben op het vervoer van gevaarlijke stoffen over de weg. Het geeft inzicht in de manier waarop het VLG/ADR in hoofdlijnen in elkaar zit. Het boek is met name bedoeld als hulpmiddel voor de planners die in de dagelijkse praktijk met bepaalde ADR voorschriften geconfronteerd worden. 
Duur
Deze intensieve en praktijkgerichte cursus duurt één dag van 08:30 uur tot 16:30 uur.

Cursuskosten
De kosten voor deze cursus bedragen € 247 per persoon (inclusief uitgebreid cursusboek, schrijfmateriaal, lunch en bewijs van deelname) (excl. BTW

Cursusdatum

De eerst volgende cursus wordt georganiseerd op: