Opleiding Transport Planner - zilveren vrachtwagen Opleiding Transport Planner - vrachtwagen in regen Opleiding Transport Planner - witte vrachtwagen

Inleiding:

Een expediteur is een organisator van het verzenden van goederen. (weg, zee, lucht en spoor) Dit is dus veel ruimer dan alleen het vervoer van goederen van een plaats naar een andere.

Naast het eigenlijke vervoer zorgt de expediteur ook voor de afhandeling van heel wat administratieve formaliteiten zoals het aanvragen van de nodige vergunningen, prijsaanvragen en –vergelijkingen, het onderhandelen van prijzen en het boeken van ladingen bij rederijen, organisatie van het vervoer via diverse vervoersmodaliteiten, opslag van goederen, organisatie van groepage van kleine zendingen, het vervullen van eventuele douaneformaliteiten en de coördinatie tussen alle betrokken partijen.

De expediteur is het tussenstation tussen de verlader (de verzender van de goederen) en de effectieve transporteur (bijvoorbeeld een rederij of een luchtvaartmaatschappij).

Een expediteur kan men een architect van het verzenden van goederen noemen. Hiervoor is gespecialiseerde kennis en deskundigheid nodig.

Doelgroep:

Expediteurs (en assistent expediteurs) die verantwoordelijk zijn voor de begeleiding van het transport. Transportplanners die andere vervoersmodaliteiten willen gaan gebruiken.

Organisatie:

Iedere cursist ontvangt een aantal zeer uitvoerige cursusboeken, waarin alle aspecten van de opleiding zijn opgenomen. Tijdens de lessen wordt een toelichting verzorgd over de verschillende deelonderwerpen. Tevens zullen de huiswerkopdrachten besproken worden.

Inhoud:

In de opleiding worden onder andere de volgende onderwerpen uitvoerig behandeld:

Examens:

De opleiding wordt afgesloten met twee schriftelijke examens. Een examen bestaat uit 15 meerkeuzevragen en 3 tot 5 open vragen. Bij voldoende resultaat voor beide examens ontvangt u het diploma "Expediteur".

Bijzonderheden:

De cursus kan ook als bedrijfstraining worden verzorgd. De training wordt dan afgestemd aan de specifieke bedrijfssituatie. Een training in kleinere groepen behoort dan tot de mogelijkheden. Voor de in house training wordt altijd een aangepaste offerte aangeboden.

Voor deze opleiding is een vooropleiding op VMBO-niveau vereist, alsmede een goede beheersing van de Nederlandse taal.

Cursusprijs:

Individuele aanmelding op basis van open inschrijving:  € 1740,- (2022)

(inclusief lesmateriaal) (exclusief BTW en examenkosten  € 85 per toets moment)

Cursusdata:

De avondopleiding start weer op 17 januari 2022 (duur = 18 lesavonden)